Garfield

Perypetie grubego, lieniuchowatego, cynicznego kota, uwielbiającego lasagne bawią nas już od 1978 roku. Można go spotkać prakrycznie wszędzie, w gazetach i czasopismach oraz internecie.

„Garfield” © garfield.com