Serwal (Felis serval)

Ssak zaliczany do rodziny kotów, rzędu drapieżnych, zamieszkujący sawanny, zarośla, a także obszary leśne Afryki na południe od Sahary oraz część zachodnią Afryki Północnej.