Pantera (Panthera pardus)

Zwana również lampartem, zamieszkuje wszystkie środowiska Afryki poza pustyniami, a także Azję Mniejszą, Indie oraz Sumartę i Jawę. Oprócz osobników cętkowanych występują także czarne.

Lampart poluje na małe Antylopy, Szakale, Małpy i dzikie świnie, a także na zwierzęta domowe. Pantera nie napada na człowieka, chociaż wiedziona ciekawością podchodzi często do zabudowań. Doskonale skacze i wspina się na drzewa.

Zamieszkuje wilgotne lasy i suchą sawannę, tereny górzyste i równiny. Prowadzi samotny tryb życia. Dojrzewa w wieku 3 lat, żyje do 20 lat.