Koty, kotki i kociaki!
Dołącz do innych zakręconych kotami użytkowników.
Zasady
Regulamin serwisu Miauu.net

1. Serwis Miauu.net jest serwisem internetowym adresowanym do sympatyków zwierząt, ze szczególnym wyróżnieniem kotów.

1.1 W niniejszym regulaminie pod terminem „Użytkownik” rozumiana jest osoba zarejestrowana w serwisie, korzystającą z jego zasobów.

2. Warunkiem rozpoczęcia korzystania z serwisu jest zapoznanie się z postanowieniami niniejszego Regulaminu i zaakceptowanie jego postanowień.

3.Aby mieć możliwość korzystania z serwisu Miauu.net w sposób aktywny (a więc w szczególności mieć możliwość wypowiadania się oraz zamieszczania własnych materiałów) Użytkownik musi wypełnić formularz rejestracyjny, w którym podaje dane osobowe oraz oświadcza, że są one zgodne z prawdą.

4.Podane przez Użytkowników dane osobowe będą przetwarzane przez Miauu.net i nie będą udostępniane osobom trzecim, nie będą używane do marketingu, sprzedaży, czy innych bezeceństw.

5.Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.

5.1 Usunięcie konta Użytkownika, czy to na jego wniosek czy przez administrację serwisu, powoduje usunięcie jego prywatnych danych osobowych.

5.2 Administracja w każdym przypadku oddzielnie podejmie decyzję o usunięciu lub pozostawieniu w serwisie treści i materiałów zamieszczonych przez Użytkownika. Ogólną regułą będzie usuwanie materiałów naruszających czyjeś prawa oraz materiałów nie potrzebnych do podtrzymania ciągłości przekazu. Materiały, których usunięcie utrudniłoby korzystanie z serwisu innym użytkownikom, pozostaną w miejscu w którym Użytkownik je dobrowolnie zamieścił.

6. Miauu.net przysługuje prawo do usunięcia konta Użytkownika, w przypadku stwierdzenia, iż podane przez Użytkownika w formularzu rejestracyjnym dane osobowe są fałszywe.

7. Użytkownik serwisu wyraża zgodę na przesyłanie materiałów marketingowych, reklamowych i informacji handlowych dotyczących serwisu Miauu.net na podany przez Użytkownika adres jego poczty elektronicznej.

8. Otwierając konto w serwisie digart.pl Użytkownik zobowiązuje się do używania konta zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu.

9. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, iż w serwisie Miauu.net może prezentować jedynie materiały własnego autorstwa oraz takie, których publikacja nie narusza prawa, dobrych obyczajów, uczuć religijnych oraz prawem chronionych dóbr osób trzecich.

10. Miauu.net zastrzega sobie prawo do natychmiastowego usunięcia wszelkich materiałów, które zostały opublikowane z naruszeniem pkt 9 oraz pozostałych postanowień niniejszego regulaminu.

11. W przypadku wystąpienia przez osoby trzecie z jakimikolwiek roszczeniami z tytułu naruszenia ich praw przez publikację przez Użytkownika materiałów w serwisie Miauu.net, Użytkownik zobowiązuje się, że przejmie na siebie w całości koszty ewentualnego postępowania sądowego, koszty zastępstwa procesowego oraz zasądzonych lub ustalonych w drodze ugody odszkodowań.

12. Wszelkie pytania dotyczące serwisu digart.pl oraz nieprawidłowości w funkcjonowaniu serwisu, Użytkownicy mogą zgłaszać za pomocą formularza kontaktowego zamieszczonego na stronie.

13. Miauu.net nie ponosi odpowiedzialności za:

  • skutki nieprawidłowego, a w szczególności sprzecznego z prawem i postanowieniami niniejszego Regulaminu korzystania z serwisu Miauu.net przez jego Użytkowników,
  • treści zamieszczone w serwisie przez Użytkowników (komentarze, wiadomości na forum, wiadomości prywatne i inne),
  • szkody wynikłe z wejścia w posiadanie hasła dostępowego do serwisu przez osoby trzecie,
  • wykorzystanie zamieszczonych w serwisie materiałów przez osoby trzecie.

14. Miauu.net zastrzega sobie prawo do:

  • okresowego wyłączania serwisu Miauu.net,
  • zmiany, korekty lub redakcji informacji wpisanych przez Użytkownika,
  • usunięcia, w sytuacjach wyjątkowych, całej zawartości serwisu Miauu.net,
  • zaprzestania świadczenia usług w ramach serwisu Miauu.net, po uprzednim powiadomieniu Użytkowników na stronach serwisu Miauu.net.

15.Miauu.net informuje iż w trakcie świadczenia usługi w systemie Użytkownika są umieszczane pliki „cookies”. Umieszczenie plików „cookies” jest konieczne do prawidłowego działania witryny.

16. Niniejszy Regulamin będzie udostępniony wszystkim Użytkownikom na stronie internetowej. Miauu.net zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu po opublikowaniu go pod powyższym adresem.

Zasady użytkowania